Verhuur bedrijfsruimte en btw

Verhuur bedrijfsruimte en BTW

Verhuur van woningen is in de regel vrijgesteld van BTW. Deze regel geldt ook voor bedrijfsmatig vastgoed. Nu bestaat er een uitzondering op de regel en kan er gekozen worden voor een met BTW belaste verhuur.

Wanneer kan er gekozen worden voor een met BTW belaste verhuur? Om dit te kunnen beantwoorden gaan we eerst even dieper in op de verschillende huurvormen. Er zijn drie vormen van verhuur: vrijgestelde verhuur, van rechtswege belaste verhuur en een optie tot belaste verhuur.

Voor vrijgestelde verhuur geldt dat in de regel geen BTW wordt betaald. Hiervoor komen in aanmerking particuliere woningen. Dan bestaat er de verhuur die van rechtswege belast is met verhuur. Hieronder valt bijvoorbeeld de verhuur van kamers of logies voor tijdelijke verhuur en parkeerplaatsen en of garages.

Als laatste punt is er de met BTW belaste verhuur.  Wat houdt een met BTW belaste verhuur nu precies in? Indien de huurder voor 90% met belaste BTW prestaties verricht, kan hij opteren voor BTW belaste verhuur. In de praktijk zal een accountantskantoor kunnen opteren voor BTW belaste verhuur en een verzekeringskantoor niet. Verzekeringen zijn namelijk vrijgesteld van BTW.

Wat gebeurt er nu in het geval als een verzekeringskantoor een kantoorruimte gaat huren? De eigenaar van het kantoorpand kan geen BTW doorberekenen aangezien het verzekeringskantoor vrijgesteld is van BTW. Hierdoor loopt de eigenaar van de kantoorruimte huurderving op. In de regel zal de eigenaar dan ook een substantieel hogere huur vragen om de huurderving te compenseren. Informeer hier altijd naar indien u geen BTW belaste prestaties verricht.

Waarom zou de verhuurder graag met BTW verhuren? De verhuurder kan de voorbelasting die is betaald voor de aanschaf van het pand terugvragen van de belasting. Maar ook BTW voor de bouw, onderhoud van het vastgoed en eventuele kosten met betrekking tot verbetering kunnen worden teruggevraagd.

Nadat beide partijen hebben geopteerd voor BTW belaste verhuur, gaat er een termijn van 9 jaar in volgend op het jaar van ingebruikname. Wat gebeurt er nu als na 2 jaar de huurder stopt met BTW belaste prestaties? In zo’n geval wordt er gekeken naar de herzieningsperiode en waar nodig gecorrigeerd. Het kan dus voorkomen dat in bovenstaand voorbeeld de verhuurder een deel van de teruggevorderde BTW bij de belasting moet terugbetalen. Omgekeerd is ook mogelijk wanneer een verhuurder eerst vrij van BTW verhuurd en daarna met BTW. In dit geval heeft de verhuurder alsnog recht op teruggave. 

Heeft u vragen omtrent BTW belaste verhuur? Of wilt u weten wat de huurwaarde is van uw bedrijfspand? Vraag dan vrijblijvend informatie aan of ga direct naar taxatie aanvragen.

 

Opteren voor BTW-belaste levering

Bij bedrijfsmatig vastgoed bestaat de keuze om te opteren voor een BTW-belaste levering. Wat houdt dit in en waar moet de koper opletten?

Bij de optie voor BTW-belaste levering komen verkoper en koper overeen om bij bestaand (bedrijfsmatig) vastgoed te opteren voor een levering met BTW. Dit terwijl meestal de verkoop van een bedrijfspand is vrijgesteld van BTW. Waarom zouden verkoper en koper dit willen?

Een BTW-belaste levering moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de koper het onroerend goed geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) voor BTW-belaste prestaties gaat gebruiken.
Daarnaast hebben verkoper en koper met de herzieningsperiode te maken. In het volgende voorbeeld zal het bovengenoemde meer duidelijk worden.

Stel, een ondernemer koopt een bestaand bedrijfspand en maakt gebruik van de met BTW-belaste levering. De ondernemer is nu gerechtigd om de BTW af te dragen. Vervolgens gaat de herzieningsperiode in van 9 jaar, volgend op het jaar van ingebruikname (kortweg is dit dus 10 jaar).
Wanneer de ondernemer besluit om binnen deze periode het bedrijfspand weer te verkopen dan moet de ondernemer de voorbelasting over de resterende jaren van de herzieningstermijn terugbetalen. Nu wordt het interessant voor verkoper (ondernemer) om te opteren voor een BTW-belaste levering, in dit geval hoeft de verkoper niet de resterende voorbelasting terug te betalen.
Voor koper geldt dat er een nieuwe herzieningsperiode start van 9 jaar, volgend op het jaar van ingebruikname. Als de koper niet voldoet aan het 90% criterium of wordt het bedrijfspand niet binnen 2 jaar in gebruik genomen, dan wordt koper als nog belast met de afgedragen BTW.

Wanneer moet er nu geopteerd worden voor een BTW-belaste levering? Koper moet rekening houden met bepaalde regels en zeker weten dat hij kan voldoen aan deze regels, anders wordt koper als nog belast met de af te dragen BTW. De keerzijde is dat koper door een met BTW-belaste levering ook zijn voordeel kan behalen. Koper kan de kosten die betrekking hebben op het onroerend goed afdragen. Onder kosten vallen onder andere, verkoopkosten onroerend goed en verbouwingskosten. Voor de herzieningsperiode geldt dat na de periode het voordeel van de met BTW-belaste levering wordt beperkt.

Wilt u meer informatie over opteren voor een BTW-belaste levering of andere fiscale wetgeving? Klik hier om online informatie aan te vragen.